Послуги > Технічне обстеження

Технічне обстеження будівель і споруд

Відділ обстеження та діагностики будівель і споруд має в своєму складі дві лабораторії: інструментальної діагностики та геотехнічну, групу технічних висновків та архітектурно-вимірювальну. Проводить всі види обстежень (планове, позапланове, попереднє, візуальне, детальне, комплексне, інструментальне, спеціальне тощо), здійснює оцінку технічного стану та паспортизацію об’єктів всіх класів наслідків (відповідальності) СС1, СС2, СС3 та різного призначення: житлових, громадських, у тому числі пам`ятників архітектури, виробничих, складських.

Обстеження об’єктів включає комплекс заходів, спрямованих на визначення і проведення оцінки фактичних значень параметрів технічного стану будівельних конструкцій, характеристик основи фундаментів, інженерних мереж і систем, що характеризують експлуатаційну надійність об’єктів.

Під час обстеження визначаються фізичний та моральний знос об’єктів, необхідність проведення капітального ремонту або реконструкції, можливість здійснення надбудови, прибудови, перепланувань приміщень, влаштування мансардних поверхів з попередніми обмірними кресленнями та розрахунками несучої здатності фундаментів, стін, перекриттів, що дає змогу вирішити питання можливості збільшення навантажень на існуючі конструкції або визначається необхідність їх підсилення.

Відділ обстежень надає кваліфіковану допомогу під час купівлі об’єктів нерухомості шляхом виявлення можливих прихованих дефектів, наявність яких суттєво впливає на технічний стан, фізичний знос та вартість об’єктів.

Виконує моніторинг технічного стану об’єктів та їх конструкцій шляхом безперервного або періодичного спостереження і контролю.

Визначає рівні енергетичної ефективності інженерних систем, надає рекомендації щодо забезпечення (підвищення) рівня їх енергетичної ефективності.

У кожному підрозділі працюють висококваліфіковані, досвідчені сертифіковані спеціалісти.

Випробувальна лабораторія інструментальної діагностики проводить обстеження конструкцій з залізобетону, цегли, дерева, металу з використанням неруйнівних методів контролю якості та оцінки міцності із застосуванням сучасних високоефективних приладів та обладнання, яке проходить атестацію у ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ".

Випробувальна лабораторія інструментальної діагностики сертифікована на проведення вимірювань показників об`єктів згідно із галуззю, що наведені в додатку до свідоцтва про сертифікацію, який є невід`ємною його складовою частиною.

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-281/19 від 05.07.2022. Чинний до 04.07.2021.

Геотехнічна лабораторія проводить роботи з визначення фізико-механічних властивостей ґрунтів:

  • вологості методом висушування до постійної маси;
  • границі текучості;
  • границі розкочування;
  • щільності методом ріжучого кільця;
  • гранулометричного (зернового) та мікроагрегатного складу ситовим та піпеточним методами;
  • вмісту органічних речовин, втрат при прожарюванні;
  • характеристик міцності і деформованості методом компресійного стиску;
  • властивостей просідання методом компресійного стиску;
  • характеристик міцності і деформованості методом одноплощинного зрізу.

Вимірювальна геотехнічна лабораторія відділу обстеження та діагностики будівель і споруд сертифікована на проведення вимірювань показників об`єктів згідно із галуззю, що наведена в додатку до свідоцтва про сертифікацію, який є невід`ємною його складовою частиною.

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей №ПТ-280/19 від 05.07.2022. Чинний до 04.07.2021.