Послуги > Оцінка впливу

Оцінка впливу на навколишнє середовище

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) являє собою документ у формі звіту, до складу якого входить оцінювання основних напрямів можливого негативного впливу на середовище (атмосферне, геологічне, соціальне середовище, природокористування, поводження з відходами) від техногенної діяльності, перелік заходів для скорочення потенційно небезпечного впливу.

Розділ ОВНС включає в себе наступні позиції:

  • вихідні дані на проведення оцінки впливу;
  • характеристика фізико-географічних та кліматичних особливостей місцевості чи майданчика запланованої діяльності;
  • загальні особливості об’єкта та зони його впливу;
  • характерні особливості природного навколишнього середовища та оцінка впливів на нього;
  • характерні особливості соціального навколишнього середовища та оцінка впливів на нього;
  • оцінювання впливу на техногенне навколишнє середовище;
  • заходи та методи для підтримання оптимального стану довкілля та його екологічної стійкості;
  • заяву про екологічні наслідки.

Варто пам’ятати, що будь-яка діяльність, що може становити небезпеку, потребує індивідуального підходу та пошуку унікальних рішень, які вимагають від розробника наявності багатьох інструментів та відповідного досвіду. Отже, Ви можете довірити спеціалістам-екологам інституту проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та підготовку всіх матеріалів ОВНС для державної екологічної експертизи. Наш багаторічний досвід у сфері охорони довкілля, екології та санітарно-гігієнічного нагляду дозволяє надати нашим клієнтам найліпшим комплекс послуг, необхідних для екологічної експертизи.