Послуги > Експертиза

Експертиза проектної документації

Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут "НДІпроектреконструкція" включено до переліку організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва усіх класів відповідальності (СС1, СС2, СС3) і відповідають критеріям, встановленим Міністерством розвитку громад та територій України.

Висококваліфіковані та досвідчені, з великим практичним досвідом в проектуванні та експертизі сертифіковані фахівці інституту мають право здійснювати експертизу проектів будівництва виробничого і невиробничого призначення у напрямках:

  • проведення комплесної експертизи об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 та СС3;
  • провередення експертизи об'єктів будівництва, що споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами;
  • провередення експертизи кошторисної частини проектної документації об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1;
  • провередення експертизи об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3 за окремими напрямками та розділами проектної документації, результатом якої є експертна оцінка;

Експертиза будівельного проекту – це незалежний аналіз, визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, стандартів і правил тощо.