Послуги > Архітектурне проектування

Проектування будівель та споруд

Проектування будівель та споруд ділиться на :

1.Передпроектні роботи ( пропозиції, ескізний проект «ЕП», техніко-економічне обґрунтування «ТЕО» , техніко-економічний розрахунок «ТЕР») виконуються для визначення принципових об’ємно-просторових та містобудівних рішень та включають:

  • попередні інженерні вишукування;
  • попередні обстеження будівель та споруд ( при капітальному ремонті,
  • реконструкції та реставрації );
  • опрацювання технологічної та інженерної характеристики ;
  • розроблення концептуальних архітектурних пропозицій щодо об’єкту;
  • пропозиції щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках
  • (обґрунтування необхідної території та умов будівництва);
  • інші види робіт, необхідні для визначення характеристики об’єкту.

2. Проектні роботи стадії « П»( проект) – розробляється на підставі вихідних даних та по схваленим рішенням передпроектних робіт, для визначення містобудівних, архітектурно - художніх, екологічних, технічних, технологічних, інженерних рішень об’єкта будівництва та його кошторисної вартості.

3. Проектні роботи стадії «РП» ( робочий проект) – розробляється для технічно нескладних об’єктів будівництва з визначенням містобудівних, архітектурно - художніх, технічних, екологічних,технологічних, інженерних рішень об’єкта будівництва та його кошторисної вартості.

4. Проектні роботи стадії « Р» ( робоча документація) – розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії «П» та складається з робочих креслень, паспорта опоряджувальних робіт, кошторисної документації, документації на обладнання , будівельні вироби і матеріали та їх специфікації. Склад робочої документації може уточнюватися і доповнюватися.

У багажі фахівців інституту ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» з 22 філіалами у обласних містах України, величезний досвід (з 1945 року) проектування по новому будівництву, реставрації (з прибудовою та надбудовою), реконструкції (з прибудовою та надбудовою) та капітальному ремонту об’єктів різного рівня складності.